Met het oog op de toekomst is het van groot belang dat JOVI Groep haar kantoorpanden verduurzaamt. Hier zijn de afgelopen jaren grote stappen in gezet en wij gaan daar de komende jaren mee door. Duurzame kantoorpanden hebben minimaal een energielabel C. Op basis van onze rekenmodellen en analyses van de E&W-installateurs zijn als gevolg van de stappen die wij afgelopen jaren hebben gezet al onze panden gelabeld met energielabel C, energie-index van <1,30. De komende jaren nemen wij maatregelen om onze panden te verduurzamen tot energie-index <1,16 (label B) en uiteindelijk <1,04 (label A). Hoe dit er concreet uitziet ziet u hieronder:

Situatie per 1 juli 2021
Situatie per 1 juli 2025
Situatie per 1 juli 2029

JOVI Groep streeft ernaar om uiterlijk voor 1 juli 2024 al haar panden te hebben geüpgraded naar het B-label. In 2029 zal dit leiden tot een verdere upgrade naar het A-label. In 2023 dienen alle kantoorgebouwen te beschikken over het C-label en in 2030 een A-label. Wij lopen voorop als het gaat om het verduurzamen van kantoorpanden en zal de komende jaren in co-creatie met haar partners werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in haar panden.

Maatregelen

In het kader van de upgrades van de energielabels van onze panden verricht JOVI Groep de volgende werkzaamheden, die tevens standaardonderdeel zijn van het opleveringsniveau van nieuwe kantoorruimtes:

  1. De installatie van energiezuinige verlichtingsarmaturen in de vorm van LED-panelen  met een afmeting van 60 bij 60 centimeter in het nieuw te realiseren systeemplafond. Het merk van de LED-panelen zal Philips of een vergelijkbaar merk zijn. De te installeren panelen zullen zorgen voor ruim voldoende lichtsterkte (tenminste 450 lux) en worden uitgevoerd in 3.000 of 4.000 Kelvin;
  2. Boven de nieuw geïnstalleerde armaturen zijn bewegingssensoren aangebracht, waardoor de verlichting automatisch zonder beweging automatisch uitgaat;
  3. De oude CV-ketels met een overmatig gasverbruik zijn allemaal vervangen. Hiervoor in de plaats zijn nieuwe, in serie geschakelde, cascade, HR CV-ketels van de gerenommeerde merken Nefit of Remeha, geïnstalleerd. Aan de hand van de oppervlakte en inhoud van het gebouw is het aantal HR CV-ketels bepaald. Dit heeft een aanzienlijke energiebesparing opgeleverd, maar tevens is hiermee de storingsgevoeligheid in de winter tot een minimum beperkt;
  4. In het ketelhuis zijn nieuwe energiebesparende pompen geïnstalleerd die zorgen voor een betere afstelling en doorstroming;
  5. Op de daken van de gebouwen zijn nieuwe isolerende lagen aangebracht om warmteverlies tegen te gaan;
  6. Er vindt een upgrade van de meet- en regeltechniek plaats. Deze zal geschieden door de erkende installateur Jadikoel BV.