JOVI Investments, gevestigd aan Maanweg 174 te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder vallen alle websites die JOVI Investments beheert.

Contactgegevens

 • Website: www.jovigroep.nl
 • Adres: Maanweg 174 te (2516 AB) Den Haag
 • De verantwoordelijke voor de verwerking van data op deze site is bereikbaar via wvuijk@jovigroep.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

JOVI Investments verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, indien u ze aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op de verschillende websites van JOVI Investments
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Het bankrekeningnummer dat u aan ons hebt verstrekt om een product of dienst van ons af te nemen 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wvuijk@jovigroep.nl, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

JOVI Investments verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

JOVI Investments analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

JOVI Investments bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen.

Uw registratiegegevens worden bewaard voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw gegevens niet meer te gebruiken om u van dienst te zijn kunt u contact met ons opnemen via wvuijk@jovigroep.nl.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Intra-groep
We delen uw persoonsgegevens binnen ons bedrijf. 

Derden
Er is verder een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen, of die gebruikt worden om de in punt 1 beschreven gegevens te verzamelen. Dit betreft:

 • Derden die nodig zijn om een product of dienst aan u te leveren, zoals een bestel- of postdienst voor het leveren van een product dat u hebt besteld
 • Wetshandhaving of overheidsdiensten wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken
 • Derden die u informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien u ons hiervoor toestemming hebt gegeven
 • Externe leveranciers van diensten aan JOVI Investments, zoals data-verwerkingsleveranciers. Web analytics tools, zoals Google

Andere situaties
We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen in de volgende situaties:

 • Als onderdeel van een verkoop van JOVI Investments (of een deel van deze onderneming) aan een ander bedrijf
 • Om de rechten en eigendommen van JOVI Investments te beschermen en te verdedigen (waaronder het toezien op de naleving van onze voorwaarden)
 • Wanneer vereist door de wetgeving en/of overheidsinstanties

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

JOVI Investments gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. JOVI Investments gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voor meer informatie over cookies kunt u contact opnemen met wvuijk@jovigroep.nl.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al ge├»nformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting de website van Veilig internetten

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JOVI Investments en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wvuijk@jovigroep.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

8. Websites van andere partijen

Op websites van de JOVI Investments treft u links aan naar andere websites. JOVI Investments is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacyverklaring van de site die u bezoekt.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JOVI Investments neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen
JOVI Investments behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor ons privacybeleid. Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 16 januari 2019.