Ammunitiehaven 317, 353, 553-567, 751-757, 801-803

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Baron de Coubertinlaan 31-39

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Bordewijklaan 18

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:
labelenergy

Bordewijklaan 38-82

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:
labelenergy

Brauwweg 52-66 – toren 2

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Brauwweg 74 toren 1

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Burgemeester Elsenlaan 325

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Calandstraat 12 en Waldorpstraat 312

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Calandstraat 336 – 338

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Chroomstraat 6-48

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Diergaardesingel 68A/B, 69B, 70/70A, 71, 72A/B, 73A/B

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Einsteinlaan 10

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte: 4118 m²

Europaweg 151

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:
labelenergy

Generaal Eisenhowerplein 4-12, 132A, 192-200

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Gentsestraat 40

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Goudse Rijweg 1, 13A-13F

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Hobbemastraat 192, 230/230A/230B, 232B, 234A

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Hobbemastraat 304, 306, 308, 310, 316A/B en 322

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Hoogstraat 50

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Hoogstraat 166-168

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

J.C. van Markenlaan 3

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte: 6690 m²

Koninginnegracht 7

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:
labelenergy

Koninginnegracht 8

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:
labelenergy

Laan op Zuid 394 B

 • Parkeerplaatsen: 497
 • Vloeroppervlakte: 18077 m²
labelenergy

Laan v Wateringse Veld 60/70/74/120/122/124

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Laan van Oversteen 20

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte: 8093 m²
labelenergy

Laan van Oversteen 2-18

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte: 4423 m²
labelenergy

Laan van Vredenoord 1-7

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Laan van Zuidhoorn 70

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Leeghwaterplein 45

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Lelykade 220C/222 en 222B

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Loire 114-206 / Castellum

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Louis Braillelaan 80

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Louis Braillelaan 100

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte: 5947.7 m²

Maanweg 174

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte: 23975 m²

Muzenplein 117-149

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Noordwestbuitensingel 19

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:
labelenergy

Olaf Palmestraat 10

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:
labelenergy

Oude Middenweg 31-53

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte: 4696.1 m²

Parkstraat 24-28

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Patrijsweg 12-20

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:
(Kantorencomplex) Zuidflank, Rijswijk

Patrijsweg 22-140

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:
labelenergy

Patrijsweg 4

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:
labelenergy

Platinaweg 10, 16, 20, 22 en Chroomstraat 15, 15A, 25

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:
labelenergy

Plein 8

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Plein 8A-8D

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Polakweg 10-11

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Raamweg 1

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Raamweg 1A

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Raamweg 1B

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Raamweg 2

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Raamweg 3

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Raamweg 4

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Raamweg 5-6

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Raamweg 7

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Raamweg 8

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Raamweg 9-11

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Regulusweg 11

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte: 12919 m²
Regulusweg 5, Den Haag

Regulusweg 5

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte: 12919 m²

Rijswijkseweg 97-99

 • Parkeerplaatsen: 497
 • Vloeroppervlakte: 18077 m2

Slinge 139-141

 • Parkeerplaatsen: 497
 • Vloeroppervlakte: 18077 m2

Steenplaetsstraat 6

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte: 3093.2 m²

Theresiastraat 20

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Turfmarkt 110, 220, 224 en 228

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Turfmarkt 4-22

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Wassenaarseweg 2B

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Veraarttlaan 8

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Verrijn Stuartlaan 28-30

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Volendamlaan 1158, 1162, 1166 en 1266

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte:

Zichtenburglaan 31

 • Parkeerplaatsen:
 • Vloeroppervlakte: