Met het oog op de toekomst is het van groot belang dat JOVI Groep haar kantoorpanden verduurzaamt. Hier zijn de afgelopen jaren grote stappen in gezet en wij gaan daar de komende jaren mee door. Duurzame kantoorpanden hebben minimaal een energielabel C.

Hoe minder fossiele energie het gebouw gebruikt, hoe beter het energielabel. Hierbij is G het slechtste energielabel en A+++++ het beste energielabel. Fossiele energie komt van kolen, olie en aardgas. De hoeveelheid fossiele energie die het gebouw gebruikt, hangt af van de isolatie, de aanwezige installaties en de compactheid van het gebouw. Hoe compacter een gebouw is, des te lager is de waarde voor de compactheid. Een compact gebouw heeft relatief weinig buitenmuren en verliest daardoor minder energie. Het gebruik van hernieuwbare energie – denk aan zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen – vermindert ook de fossiele energie die nodig is. Isolatie en hernieuwbare energie zijn nodig voor de transformatie naar een duurzame gebouwde omgeving tot 2050.

Situatie per 1 juli 2021
Situatie per 1 juli 2025
Situatie per 1 juli 2029

JOVI Groep streeft ernaar om uiterlijk voor 1 juli 2024 al haar panden te hebben geüpgraded naar het B-label. In 2029 zal dit leiden tot een verdere upgrade naar het A-label. In 2023 dienen alle kantoorgebouwen te beschikken over het C-label en in 2030 een A-label. Wij lopen voorop als het gaat om het verduurzamen van kantoorpanden en zal de komende jaren in co-creatie met haar partners werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in haar panden.

Maatregelen

In het kader van de upgrades van de energielabels van onze panden verricht JOVI Groep de volgende werkzaamheden, die tevens standaardonderdeel zijn van het opleveringsniveau van nieuwe kantoorruimtes:

  1. De installatie van energiezuinige verlichtingsarmaturen in de vorm van LED-panelen  met een afmeting van 60 bij 60 centimeter in het nieuw te realiseren systeemplafond. Het merk van de LED-panelen zal Philips of een vergelijkbaar merk zijn. De te installeren panelen zullen zorgen voor ruim voldoende lichtsterkte (tenminste 450 lux) en worden uitgevoerd in 3.000 of 4.000 Kelvin;
  2. Boven de nieuw geïnstalleerde armaturen zijn bewegingssensoren aangebracht, waardoor de verlichting automatisch zonder beweging automatisch uitgaat;
  3. De oude CV-ketels met een overmatig gasverbruik zijn allemaal vervangen. Hiervoor in de plaats zijn nieuwe, in serie geschakelde, cascade, HR CV-ketels van de gerenommeerde merken Nefit of Remeha, geïnstalleerd. Aan de hand van de oppervlakte en inhoud van het gebouw is het aantal HR CV-ketels bepaald. Dit heeft een aanzienlijke energiebesparing opgeleverd, maar tevens is hiermee de storingsgevoeligheid in de winter tot een minimum beperkt;
  4. In het ketelhuis zijn nieuwe energiebesparende pompen geïnstalleerd die zorgen voor een betere afstelling en doorstroming;
  5. Op de daken van de gebouwen zijn nieuwe isolerende lagen aangebracht om warmteverlies tegen te gaan;
  6. Er vindt een upgrade van de meet- en regeltechniek plaats. Deze zal geschieden door de erkende installateur Jadikoel BV.

Duurzaamheid

Gebouwen met energielabel A+:

Koninginnegracht 7
Koninginnegracht 8

Gebouwen met energielabel A:

(Kantorencomplex) Castellum, Den Haag
Bordewijklaan 18
Bordewijklaan 38-82
Platinaweg 16-20
Patrijsweg 4-140
Europaweg 151
Calandria 336
Laan op Zuid 394
Laan van Oversteen 2-18
Laan van Oversteen 20
Noordwestbuitensingel 19

Gebouwen met energielabel B:

Oude Middenweg 31-53 te Den Haag

Gebouwen met energielabel C:

J.C. van markenlaan 3, Rijswijk
Louis Braillelaan 100, Zoetermeer
Regulusweg 5, Den Haag
Steenplaetsstraat 6, Rijswijk
Einsteinlaan 10, Zoetermeer
Maanweg 174, Den Haag
Regulusweg 11, Den Haag